MirZa

JCloze

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
text editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4558.mp3

highlight the text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4559.mp3

enter a command

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4573.mp3

basic orientation in the program

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4575.mp3

enlarge the size of the font, text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4579.mp3

reduce the size of the font, text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4580.mp3

insert an image into the text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4582.mp3

top margin

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4585.mp3

bottom margin

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4586.mp3

right margin

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4587.mp3

left margin

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4588.mp3