MirZa

Psaní a úpravy textu ve Wordu

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
copying a text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4615.mp3

text insertion

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4616.mp3

adding a text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4617.mp3

text formatting

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4618.mp3

addition of a heading

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4620.mp3

addition of text into the text field

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4621.mp3

inserting text from another file

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4623.mp3

automatic text formatting

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4625.mp3

text selection

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4626.mp3

copying the format of the text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4627.mp3

changes made by drawing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4628.mp3