MirZa

Práce v editoru Word

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
File

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1859.mp3

New command

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1861.mp3

New Slide button

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1862.mp3

Format menu

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1869.mp3

file name textfield

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/1874.mp3

text editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4558.mp3

copying a text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4615.mp3

text insertion

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4616.mp3

adding a text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4617.mp3

text formatting

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4618.mp3

charts editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14064.mp3