HUDAMA

Vyber správný anglický překlad.

Hlaste se.
Zkus to.
Budeme pracovat ve dvojicích.
Zvedněte židličky nahoru.
druhy vedlejších vět
vedlejší věta podmětná
vedlejší věta předmětná
předmět
souvětí
vedlejší věta
Vedlejší věta mluvnicky závisí na jiné větě.
Vedlejší věta mluvnicky závisí na jiné větě.
Vedlejší věty vyjadřují větný člen celou větou.
Urči druh vedlejší věty.