Tarazed

Početní operace s velikostmi úhlu

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.