Tarazed

Měření velikosti úhlu

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.