Tarazed

Středová souměrnost

Matching exercise

Přetáhni slovíčko z pravé strany ke správnému slovíčku vlevo.