Tarazed

Polární kraje

Přiřaď české výrazy k anglickým.