Tarazed

Jak vznikají ostrovy

Přiřaď české výrazy k anglickým.