Tarazed

Andské státy

Přiřaď české výrazy k anglickým.