Tarazed

USA - politika

Přiřaď české výrazy k anglickým.