Tarazed

Amerika - vodstvo

Přiřaď české výrazy k anglickým.