Tarazed

Amerika_podnebi_krajiny

Přiřaď české výrazy k anglickým.