Tarazed

Amerika - povrch kontinentu

Přiřaď české výrazy k anglickým.