Tarazed

České hudební baroko II

Matching exercise

Přiřaď české výrazy k anglickým.