Tarazed

České hudební baroko I

Matching exercise

Přiřaď české výrazy k anglickým.