Tarazed

Česká populární (neartificiální) hudba – úvodní přehled IV

Přiřaď české výrazy k výrazům anglickým a naopak.