logo

Zemědělství - kdo má na starosti obživu lidstva

I. - úvodní informace
Název:
Zemědělství - kdo má na starosti obživu lidstva
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s funkcí zemědělství. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem a nástěnou mapou.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- počítač
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Společné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pracovní list, pracovní litya worksheet, worksheets ikona zvuk
Využijeme pracovní list.We are going to use a worksheet. ikona zvuk
Doplňte si pracovní listy.Complete the worksheets ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
Rozdejte si pracovní listy.Hand out the worksheets. ikona zvuk
nízký podíl zemědělstvílow share of agriculture ikona zvuk
ekologické zemědělstvíecological agriculture ikona zvuk
Zemědělství se dělí na rostlinnou a živočišnou výrobu.Agriculture is divided into plant growing and animal farming. ikona zvuk
příměstské zemědělstvíperi-urban agriculture ikona zvuk
rostlinná výrobaplant growing ikona zvuk
živočišná výrobaanimal farming ikona zvuk
hnojivo, hnojivafertilizer, fertilizers ikona zvuk
rozvinuté a rozvojové zemědeveloped and developing countries ikona zvuk
nedostatek mechanizace v zemědělstvílack of mechanization in famring insdustry ikona zvuk