logo

Domov - obec, stát, světadíl, Země

I. - úvodní informace
Název:
Domov - obec, stát, světadíl, Země
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si si zopakuje a prohloubí znalosti o pojmech domov, stát, světadíl, Země. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního křížovky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- interaktivní křížovka

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka vychází z předchozích znalostí žáků. Probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivní křížovky.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
světadíl, světadílya continent, continents ikona zvuk
Evropská unieEuropean Union ikona zvuk
domovhome ikona zvuk
obecmunicipality ikona zvuk
ZeměEarth ikona zvuk
státcountry ikona zvuk
vesmíruniverse ikona zvuk
zeměearth ikona zvuk poznamka
pevnina, kontinentcontinent ikona zvuk
vznik světadílůformation of continents ikona zvuk