logo

Středová souměrnost

I. - úvodní informace
Název:
Středová souměrnost
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák používá pravidla středové souměrnosti. [Společné zopakování.]
  • Přenáší body a obrazce pomoci středu souměrnosti [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka.
  • Samostatné rýsování do sešitu.
Učební pomůcky:
rýsovací potřeby
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
čerchovaná čáradot and dash line ikona zvuk
čárkovaná čáradashed line ikona zvuk
geometrický obrazecgeometrical pattern ikona zvuk
kružítkocompass(es) ikona zvuk
tužkapencil ikona zvuk
střed souměrnostipoint of symmetry ikona zvuk
Použij pravítko.Use the ruler. ikona zvuk
souměrnostsymmetry ikona zvuk
středcentre ikona zvuk
obrazec, obrazcefigure, figures ikona zvuk poznamka