logo

Tropický deštný prales

I. - úvodní informace
Název:
Tropický deštný prales
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním listem.]
  • Žák popisuje nezbytně nutnou funkci pralesa pro život na planetě. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:

- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
bambusbamboo ikona zvuk
Najdi mapu v atlase.find the map in the atlas ikona zvuk
opicemonkey ikona zvuk
domorodí obyvateléindigenous inhabitants ikona zvuk
rovníkový pralestropical rainforest ikona zvuk
deštný pralesrainforest ikona zvuk
Pracuj s atlasem a doplň pracovní list.Use the atlas and complete the worksheet. ikona zvuk
pralesrainforest ikona zvuk
vzácné orchidejeprecious orchids ikona zvuk
kácení lesů a pralesůfelling of woods and rainforests ikona zvuk
Pralesy jsou plíce planety Země.Rainforests are lungs of earth. ikona zvuk