logo

Tropický podnebný pás

I. - úvodní informace
Název:
Tropický podnebný pás
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním lůistem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostaná práce s interaktivním testem.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní list
- Interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- seznámení s podnebím tropického pásu
- hledání odlišností od našeho mírného podnebí
- popisování podnebí podle obrázků
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Samostaná práce s interaktivním testem.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Popište monzunové podnebí.describe a monsoon climate ikona zvuk
letní monzumsummer monsoon ikona zvuk
zimní monzumwinter monsoon ikona zvuk
Ukaž na mapě...Find ... on the map. ikona zvuk
tropický pástropical zone ikona zvuk
období suchadry season ikona zvuk
období dešťůrainy season ikona zvuk
národní parknational park ikona zvuk
savanasavanna ikona zvuk
dešťové srážkyprecipitation / rainfall ikona zvuk
proudění monzunůmonsoon flowing / blowing ikona zvuk
šelmabeast (of prey) ikona zvuk
AfrikaAfrica ikona zvuk
tropický klimatický pástropics ikona zvuk