logo

Poušť

I. - úvodní informace
Název:
Poušť
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné přižazování anglických výrazů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Ukaž na mapě...Show ... on the wall map. ikona zvuk poznamka
Ukaž na mapě Afriku.Point at Africa on the map. ikona zvuk
V Africe je Sahara, největší poušť světa.In Africa there is the Sahara desert, the largest desert in the world. ikona zvuk
velbloudcamel ikona zvuk
horská poušťmountain desert ikona zvuk
oázaoasis ikona zvuk
polopoušťsemi-desert ikona zvuk
nomádnomad ikona zvuk
palma datlovádate palm ikona zvuk
velbloud – koráb pouštěCamel - the "ships of the desert" ikona zvuk
vnitřní poušťinner desert ikona zvuk
šelmabeast (of prey) ikona zvuk
plazireptiles ikona zvuk