logo

Stepi

I. - úvodní informace
Název:
Stepi
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
  • Žák chápe význam stepí jako obilnic světa. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné přižazování anglických výrazů k českým pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- seznámení s podnebnými podmínkami v oblasti
- význam stepí jako obilnic lidstva
- diskuze o schopnosti planety uživit lidstvo
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obilícorn ikona zvuk
trávagrass ikona zvuk
stepisteppes ikona zvuk
Pracuj s atlasem a doplň pracovní list.Use the atlas and complete the worksheet. ikona zvuk
úrodná oblastfertile area ikona zvuk
obilnice světaworld's granary ikona zvuk
prérie, pampyprairies, pampas ikona zvuk
stepi a pouště mírného pásusteppes and desrts of the temperate zone ikona zvuk
Vyhledej v atlase podnebné pásy.Look up climatic zones in the atals. ikona zvuk
bizon americký American buffalo ikona zvuk