logo

Tundra

I. - úvodní informace
Název:
Tundra
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše podnebné podmínky v oblasti. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tundratundra ikona zvuk
Najdi mapu v atlase.find the map in the atlas ikona zvuk
mech, mechymoss ikona zvuk
Pracuj s atlasem.Use the atlas. ikona zvuk
lovechunter ikona zvuk
měsícmonth ikona zvuk
Nalistujte si v atlase stranu číslo...Find page ... in your atlases. ikona zvuk
keřbush ikona zvuk
kočovníknomad ikona zvuk
vlk, vlciwolf, wolves ikona zvuk
lišejník, lišejníkylichen ikona zvuk
trvale zamrzlá půdapermafrost ikona zvuk poznamka