logo

Polární kraje

I. - úvodní informace
Název:
Polární kraje
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popíše krajinu v polární oblasti. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- nástěnná mapa
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- notebook

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
subpolární pássub-polar zone ikona zvuk
polární páspolar zone ikona zvuk
Ukaž na mapě...Show ... on the wall map. ikona zvuk poznamka
jižní polární kruhSouth Arctic Circle ikona zvuk
polární denPolar day ikona zvuk
polární nocpolar night ikona zvuk
polární oblastPolar Zone ikona zvuk
polární zářenorthern lights / southern lights ikona zvuk poznamka
šelfový ledovecice shelf ikona zvuk
severní polární kruhNorth Arctic Circle ikona zvuk
polární čepičkypolar caps ikona zvuk
ledovec, ledovceiceberg, icebergs / glacier ikona zvuk
pevninský ledovec - ledový štítglacier - a shield of ice ikona zvuk
polárníkexplorer ikona zvuk