logo

Přírodní krajiny v podnebných pásech

I. - úvodní informace
Název:
Přírodní krajiny v podnebných pásech
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje jednotlivé přírodní krajiny v podnebných pásech. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Interaktivní test Hot potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Společné zopakování.
  • Opakování pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní sešit
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny .
Hlavní část
Výuka vychází z předchozích znalostí o přírodních krajinách. Prohloubení znalostí jednotlivých typů krajin.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tropický pástropical zone ikona zvuk
mírný pástemperate zone ikona zvuk
subpolární pássub-polar zone ikona zvuk
polární páspolar zone ikona zvuk
polární oblastPolar Zone ikona zvuk
tundratundra ikona zvuk
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
stepisteppes ikona zvuk
savanasavanna ikona zvuk
rovníkový pralestropical rainforest ikona zvuk
deštný pralesrainforest ikona zvuk
polopoušťsemi-desert ikona zvuk