logo

Pedosféra

I. - úvodní informace
Název:
Pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí vysvětlit význam pedosféry. [Diskuze.]
  • Rozlišuje druhy půd. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Interaktivní test Hot potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Diskuze.
  • Opakování pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní list
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pedosférapedosphere ikona zvuk
dlouhodobě zamrzlá půdalong-term frozen earth ikona zvuk
půdasoil, earth ikona zvuk
matečná horninamother rock ikona zvuk
neživá složka půdyinorganic soil component ikona zvuk
živá složka půdyorganic soil component ikona zvuk
humushumus ikona zvuk
hnědozembrown earth ikona zvuk
černozemblack earth ikona zvuk
jílovitá půdaclayey soil ikona zvuk
písečná půdaarenaceous soil ikona zvuk
hlinitá půdaearth soil ikona zvuk
trvale zamrzlá půdapermafrost ikona zvuk poznamka
pouštní půdadesert soil ikona zvuk