logo

Koloběh vody v přírodě

I. - úvodní informace
Název:
Koloběh vody v přírodě
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí popsat koloběh vody v přírodě. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní list
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka vychází ze znalostí dětí z předchozích ročníků. Žáci popisují koloběh vody v přírodě, nakreslí si do sešitu obrázek se znázorněním oběhu vody. Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládáme nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koloběh vodywater cycle ikona zvuk
povodía drainage basin ikona zvuk
přítok, přítokya tributary, tributaries ikona zvuk
odtokoutflow, drain ikona zvuk
vsakováníinfiltration ikona zvuk
výparvapour ikona zvuk
úmořía continental divide ikona zvuk
dešťové srážkyprecipitation / rainfall ikona zvuk
prameništěspring ikona zvuk
ústíestuary, mouth ikona zvuk poznamka
oběh vody v příroděcirculation of water in the environment ikona zvuk