logo

Jak vznikají ostrovy

I. - úvodní informace
Název:
Jak vznikají ostrovy
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje tři způsoby vzniku ostrovů. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Společné zopakování.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní sešit
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodin.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vyjmenujte čtyři největší ostrovy.Name four largest islands ikona zvuk
pevninské, sopečné a korálové ostrovycontinental, volcanic and coral islands ikona zvuk
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
ostrovisland ikona zvuk
korálový útescoral reef ikona zvuk
pobřežícoast ikona zvuk
Velká útesová bariéraGreat Barrier Reef ikona zvuk
atolyatoll ikona zvuk
Zopakujme si základní pojmy.Let 's revise the basic terms. ikona zvuk
Zopakujme si základní poznatky.Let's revise the basic knowledge. ikona zvuk
největší ostrov světathe world's largest island ikona zvuk
sopečný ostrovvolcano island ikona zvuk