logo

Střední Asie

I. - úvodní informace
Název:
Střední Asie
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vymezení střední Asie - uvedení států [žáci definují region a určí jednoltivé státy za pomoci atlasu]
  • fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika oblasti [žáci dokáží propojit výklad učitele s prací s atlasem a za pomoci atlasu aplikují učivo]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se klíčové pojmy z geografie regionu v anglické verzi [žáci dokáží anglická slova použít při popisu učiva]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad učitele
  • aktivita pro zopakování učiva - křížovka
  • samostatná práce (práce žáků s atlasem a učebnicí, vyhledávání míst v atlase, kladení otázek, vypracování otázek z učebnice)
Učební pomůcky:
mapa, atlas, učebnice, sešit, křížovka

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, název i v angličtině
- vymezení regionu
- krátký popis historického vývoje (především sovětská éra)
Hlavní část
- fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika oblasti + anglická slovíčka
- uvedení jednotlivých států a jejich stručná charakteristika (především Kazachstánu) + anglická slovíčka
- současné problémy oblasti
Závěr
- zopakování učiva a anglických slovíček - formou křížovky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlícoal ikona zvuk
ropacrude oil ikona zvuk
nížinalowlands ikona zvuk
islámIslam ikona zvuk
ekologická katastrofa Aralského jezeraEcological disaster of the Aral Sea ikona zvuk
oázaoasis ikona zvuk
poušťdesert ikona zvuk
Svaz sovětských socialistických republikSoviet Union ikona zvuk
umělé zavlažováníartificial irrigation ikona zvuk