logo

Osídlení

I. - úvodní informace
Název:
Osídlení
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se s osídlením lidí na Zemi [Žák zopakuje důležité informace]
  • Místa osídlení - od venkova po velkoměsta []
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovíčka, pojmy [Žák dokáže zopakovat anglické pojmy na konci hodiny - doplňovačka]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízená diskuze
Učební pomůcky:
Učebnice, dataprojektor, tabule, fixy, připravený model osídlení (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Zápis do TK.
Téma hodiny (na tabuli česky i anglicky).
Hlavní část
Zopakování znalostí z nižších ročníků.
Práce s modelem osídlení (vesnice až metropole).
Porovnání osídlení venkova a velkoměst.
Anglické pojmy promítány na dataprojektoru a přečteny.
Závěr
Zopakování probrané látky, zopakování slovíček formou doplnění modelu na tabuli a do sešitu (viz příloha a poznámka v ní!)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
městocity, town ikona zvuk poznamka
vesnicevillage(s) ikona zvuk
propiskaballpoint pen ikona zvuk
aglomeraceagglomeration ikona zvuk
obyvatelstvopopulation ikona zvuk
osídlenípopulation ikona zvuk
velkoměsto, velkoměstaa city, cities ikona zvuk
venkovské a městské obyvatelstvorural and urban population ikona zvuk
stěhování z venkova do městmigration from the country to the city ikona zvuk