logo

Jihozápadní Asie

I. - úvodní informace
Název:
Jihozápadní Asie
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • přírodní podmínky [práce s atlasem]
  • jednotlivé státy - stručná charakteristika [žáci popíší vybrané státy, uvedou společné prvky a rozdílnosti]
  • problémy regionu [žáci diskutují o řešení problémů v regionu ]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se nová slovíčka k tématu [žáci použijí slovíčka při výkladu učiva]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • práce s atlasem
  • diskuze
Učební pomůcky:
mapa, atlas, sešit, učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu (např. přečtení aktuálního článku z novin, který se věnuje některému z problémů oblasti)
Hlavní část
- vymezení regionu a uvedení států patřících do JZ Asie
- povrch, podnebí, zemědělství a průmysl celé oblasti JZ Asie, specifika jednotlivých států
- uvedení základních pojmů, které musí žáci umět najít v atlase a na mapě
- uvedení nových slovíček na tabuli
- diskuze nad řešením hlavních problémů oblasti (izraelsko-palestinský konflikt, zdroje ropy aj.)
Závěr
- žáci utvoří charakteristiky vybraných států a pokusí se určit společné a rozdílné prvky, uvádí názvy i v anglickém jazyce

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ropacrude oil ikona zvuk
islámIslam ikona zvuk
Židéthe Jews ikona zvuk
Charakterizuj význam Jeruzaléma pro 3 monoteistická náboženství.Characterize the importance of Jerusalem for three monotheistic religions. ikona zvuk
Blízký východthe Middle East ikona zvuk
Arabský poloostrovthe Arabian peninsula ikona zvuk
Saúdská ArábieSaudi Arabia ikona zvuk
TureckoTurkey ikona zvuk
Palestinci neuznali Izrael jako samostatný židovský stát.Palestinians have not recognized Israel as the independent Jewish state. ikona zvuk poznamka
SýrieSyria ikona zvuk
JordánskoJordan ikona zvuk
LibanonLebanon ikona zvuk
IzraelIsrael ikona zvuk
závlahové zemědělstvíirrigation farming ikona zvuk