logo

Biosféra

I. - úvodní informace
Název:
Biosféra
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • co je biosféra, co do ní patří, co rozhoduje o životních podmínkách daného místa [žáci vysvětlí základní pojmy a objasní vazby mezi přírodním prostředím a živými organismy]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček z tématu [žáci dokáží uvést anglické výrazy při opakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • práce žáků s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice, sešit

Popis hodiny
Úvod
- uvedení do tématu, pochopení významu přírodního prostředí pro člověka
- vysvětlení vazeb mezi přírodní a kulturní krajinou
Hlavní část
- organismy a jejich prostředí, základní životní podmínky + uvedení důležitých slovíček v angličtině
- faktory ovlivňující charakter biosféry na daném území (mořské proudy, vzdušné proudění, ...)
- biodiverzita a její význam
- diskuze nad současnými přírodními problémy
Závěr
- žáci vysvětlí hlavní pojmy z probraného učiva a u některých zmíní i jejich anglické označení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
biosférabiosphere ikona zvuk
biotopbiotop ikona zvuk
zeměpisná šířkalatitude ikona zvuk
monzun, monzunymonsoon, monsoons ikona zvuk
Biosféra je tvořena živými organismy včetně lidí.Biosphere is formed by living organisms including humans. ikona zvuk
ekosystém, ekosystémyecosystem ikona zvuk
oceánské proudyocean currents ikona zvuk
nadmořská výškaaltitude ikona zvuk
biodiverzitabiodiversity ikona zvuk