logo

Národnosti v ČR

I. - úvodní informace
Název:
Národnosti v ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s národnostmi v ČR. [Žák vyjmenuje národnosti na území ČR.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s jednotlivými pojmy. [Na závěr hodiny zopakování pojmů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce - prezentace s využitím dataprojektoru
  • samostatná práce s atlasem ČR
Učební pomůcky:
Atlas ČR, mapa - Národnosti ČR, notebook, dataprojektor, učebnice, nakopírovaná mapa Evropy, kartičky s národnostmi, lepidlo, nůžky.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Zápis do TK.
Téma hodiny (na tabuli česky i anglicky).
Hlavní část
Výuka probíhá česky.
Práce s mapou a atlasem ČR.
Anglické pojmy promítány na dataprojektoru a přečteny.
Do přiložené mapy žák nalepí kartičky s anglicky i česky napsanými národnostmi.
Závěr
Zopakování anglických pojmů, vyučující říká pojmy česky, žáci anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mapa, mapya map, maps ikona zvuk
moravská národnostMoravian nationality ikona zvuk
slovenská národnostSlovak nationality ikona zvuk
slezská národnostSilesian nationality ikona zvuk
polská národnostPolish nationality ikona zvuk
německá národnostGerman nationality ikona zvuk
ukrajinská národnostUkrainian nationality ikona zvuk
vietnamská národnostVietnamese nationality ikona zvuk
ruská národnostRussian nationality ikona zvuk
rómská národnostRomany nationality ikona zvuk
mapa Evropya map of Europe ikona zvuk