logo

Vodstvo na pevnině

I. - úvodní informace
Název:
Vodstvo na pevnině
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozdělení vody na Zemi - povrchová voda, podpovrchová voda, základní pojmy [zopakování důležitých informací, vyhledání důležitých pojmů v atlase]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se nová slovíčka z hydrosféry [zopakování slovíček na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce žáků s atlasem a učebnicí
  • kladení otázek
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení názvu tématu, včetně anglického názvu
- seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
- dělení vodstva na pevnině
- povrchové vody, důležité pojmy jako povodí, rozvodí, říční síť, apod., jezera, bažiny, vodní nádrže, ledovce
- vyhledání příkladů v atlase
- uvedení některých výrazů v angličtině
Závěr
- zopakování základních informací: žáci vysvětlí klíčové termíny a uvedou i jejich anglické znění

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bažina, bažinymarsch, swamp, moor(land) ikona zvuk poznamka
bezodtoká oblastan endorheic basin ikona zvuk
povodía drainage basin ikona zvuk
přítok, přítokya tributary, tributaries ikona zvuk
říční siťa drainage system ikona zvuk
rozvodíwater divide ikona zvuk
úmořía continental divide ikona zvuk
vodní tokriver ikona zvuk
vodní nádrža water reservoir ikona zvuk