logo

ČR v Evropě, části ČR

I. - úvodní informace
Název:
ČR v Evropě, části ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Karel Durda
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát polohu ČR. []
  • Mít představu o rozloze. []
  • Znát počet krajů ČR. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se 5 anglických vět s tímto tématem. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, řízený rozhovor,
  • práce s mapou, výukovým programem,
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
Kartičky s angl.a českými výrazy.
Výukový program-historické části,
kraje.
Mapa ČR, mapa krajů, slepé mapy.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Motivační prezence.
Seznámit s cílem hodiny.
Na tabuli název ČR anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Angl. výrazy jsou vkládány přirozeně v průběhu celé hodiny.
Doplnění anglických výrazů v textu.
Závěr
Krátký test - skládání správných vět.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
počet obyvatel ČRThe population of the Czech Republic. ikona zvuk
Česká republika je náš stát.The Czech Republic is our country. ikona zvuk
Česká republika je ve středu Evropy.The Czech Republic is in the middle of Europe. ikona zvuk
Česká republika je malý stát.The Czech Republic is a small country. ikona zvuk
Česká republika má tři části: Čechy, Moravu a Slezsko.The Czech Republic has three parts: Bohemia, Moravia and Silesia. ikona zvuk
Česká republika má 14 krajů.There are 14 regions in the Czech Republic. ikona zvuk
My žijeme v České republice.We live in the Czech Republic. ikona zvuk
My žijeme na Moravě.We live in Moravia. ikona zvuk
My žijeme v Jihomoravském kraji.We live in the South Moravian region. ikona zvuk
Čechy jsou na západě ČR.Bohemia is in the west of the Czech Republic. ikona zvuk
Morava je na východě ČR.Moravia is in the east of the Czech Republic. ikona zvuk
mapa světaa map of the world ikona zvuk
mapa Evropya map of Europe ikona zvuk
mapa ČRa map of the Czech Republic ikona zvuk
mapa krajea region map ikona zvuk