logo

Světadíly, oceány

I. - úvodní informace
Název:
Světadíly, oceány
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Karel Durda
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ukázat na mapě světadíly a oceány. []
  • Vyjmenovat světadíly a oceány. []
  • Znát největší,nejmenší, nejteplejší, nejstudenější sv. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Přiřadit angl.názvy světadílů k českým. []
  • Naučit se vyjmenovat světadíly. []
  • Charakterizovat některé světadíly. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s mapou. Angl.názvy na mapě a v PL.
  • Práce s pracovním listem
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
Angl.názvy na kartičkách, mapa světa, globus, pracovní list.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Seznámení s cílem hodiny.
Motivační prezentace.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce s pomocí kartiček s anglickými výrazy
- ty jsou použity i při výkladu, řízeném rozhovoru, po skončení samostatné práce, práci s mapou světa, s pracovním listem, s olympijskými kruhy, s interaktivní tabulí.
Závěr
Přiřazování angl.výrazů k českým, i do mapy.
Vyjmenování světadílů (popř.jejich jednoduchá charakteristika)česky i anglicky.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
světadíl, světadílya continent, continents ikona zvuk
Existuje 6 světadílů.There are six continents. ikona zvuk
Asie je největší světadíl.Asia is the biggest continent. ikona zvuk
Austrálie je nejmenší světadíl.Australia is the smallest continent. ikona zvuk
Afrika je nejteplejší světadíl.Africa is the warmest continent. ikona zvuk
Antarktida je nejstudenější světadíl.The Antarctic is the coldest continent. ikona zvuk
Amerika má 3 části.America has three parts. ikona zvuk
Existují 4 oceány.There are four oceans. ikona zvuk
Tichý oceánthe Pacific Ocean ikona zvuk
Severní ledový oceánthe Arctic Ocean ikona zvuk
Evropa je náš světadíl.Europe is our continent. ikona zvuk
Atlantský oceán je mezi Evropou a Amerikou.The Atlantic ocean is between Europe and America. ikona zvuk
Indický oceán je mezi Asií, Afrikou a Austrálií.The Indian Ocean is between Asia, Africa and Australia. ikona zvuk
Na jihu je Antarktida.The Antarctic is in the south. ikona zvuk
Na planetě Zemi jsou 4 oceány.There are four ocecans on the planet Earth. ikona zvuk
Severní ledový oceán je na severu.The Arctic Ocean ikona zvuk
Tichý oceán je mezi Asií a Amerikou.The Pacific Ocean is between Asia and America. ikona zvuk