logo

Západní Evropa

I. - úvodní informace
Název:
Západní Evropa
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vymezení regionu [žáci region ukáží ve školním atlase]
  • znalost přírodních podmínek a jejich srovnání se zbytkem Evropy [práce s atlasem, diskuze]
  • stručná historie [shrnutí několika hlavních událostí některým ze studentů na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát názvy všech států [žáci ukazují státy a jmenují jejich anglické názvy na nástěnné mapě]
  • znát vybrané výrazy pro přírodní podmínky regionu [zopakování na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s mapou a atlasem
  • kladení otázek a diskuze
Učební pomůcky:
atlas, mapa

Popis hodiny
Úvod
- úvod do tématu: problém vymezení regionu
Hlavní část
- uvedení států západní Evropy (i anglické názvy)
- přírodní poměry západní Evropy (anglické termíny), práce s atlasem
- stručné představení historického vývoje
Závěr
- diskuze, vybrání typických prvků, kterými se liší přírodní podmínky západní Evropy od ostatních oblastí Evropy
- zopakování probrané látky a zopakování slovíček (např. formou krátkého doplňování do mapky)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Spojené království Velké Británie a Severního Irskathe United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland ikona zvuk poznamka
přírodní poměrynatural context / conditions ikona zvuk
oceánské podnebí, klimaocean climate ikona zvuk
přístavharbour / port ikona zvuk poznamka
strategická polohastrategic location ikona zvuk
ovlivnění Golfským proudemGuf Stream influence ikona zvuk
Nizozemíthe Netherlands ikona zvuk
FrancieFrance ikona zvuk
LucemburskoLuxembourg ikona zvuk
BelgieBelgium ikona zvuk
IrskoIreland ikona zvuk