logo

Rostlinná výroba

I. - úvodní informace
Název:
Rostlinná výroba
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rostlinná výroba, charakteristika, dělení - faktory, které ji ovlivňují [zopakování důležitých informací, kladení otázek]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [zopakování slovíček na konci hodiny, zapsání výrazů do pracovních listů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad a kladení otázek
  • pracovní listy, práce s atlasem
Učební pomůcky:
učebnice, atlas, časopis Dnešní svět - číslo 1, ročník 2010/2011 Rostlinná výroba

Popis hodiny
Úvod
- pěstování plodin v historii, původ plodin
Hlavní část
- charakteristika rostlinné výroby, faktory ovlivňující její rozmístění, dělení (obilniny, olejniny, hlíznaté plodiny, atd.), uvedení slovíček k tématu
- práce s atlasem (rozmístění rostlinné výroby na Zemi)
- vypracovávání pracovních listů (viz příloha)
Závěr
- kontrola pracovních listů, shrnutí učiva

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
olejninaoleipherous /oil plant ikona zvuk
slunečnicesunflower ikona zvuk
obilninycereal ikona zvuk
pšenicewheats ikona zvuk
rýžerice ikona zvuk
kukuřicecorn, maize ikona zvuk
řepka olejkarape ikona zvuk
olivovníkolive tree ikona zvuk
bavlníkové semenocotton seed ikona zvuk
podzemnice olejnágroundnut ikona zvuk
palma kokosovácoconut-tree ikona zvuk
palma olejnáoil palm ikona zvuk