logo

Úvodní hodina

I. - úvodní informace
Název:
Úvodní hodina
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se základními pojmy které budeme používat []
  • anglické pojmy, které budem často používat během výuky []
Jazykové cíle a ověření:
  • výrazy napsány česky i anglicky na tabuli [zopakování anglických pojmů na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:
Fixy na tabuli, připravená tabulka.

Popis hodiny
Úvod
Pozdravení anglicky.
Absence a zápis do TK.
Seznámení s CLILem a jak bude vyučování vypadat. Zjednodušeně popsat žákům co je ve školním roce čeká (používání anglických slovíček).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, základní pojmy uváděny i v angličtině.
Oba termíny zapisovány na tabuli pro lepší orientaci.
Řízený rozhovor se studenty - zjištění dosasavadních znalostí.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů v obou jazycích (dialog, doplnění na tabuli atd.). Následně rozdán list papíru s připravenou tabulkou, kde jsou předtištěny některé termíny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tabuleboard ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
Zopakujeme si učivo z minulé hodiny.We are going to revise the subject matter from our last lesson. ikona zvuk
Otevřete okno prosím.Open the window please. ikona zvuk
Zavřete okno prosím.Would you close the window, please. ikona zvuk poznamka
Co jsme se učili poslední hodinu?What did we learn in the last lesson? ikona zvuk
Otevřete si sešit.Open your exercise book. ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
magnetická tabulemagnetic board ikona zvuk
Zopakujeme si...We will revise ... ikona zvuk
Opisuj z tabule.Copy this from the blackboard. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
houba (na utírání tabule)sponge ikona zvuk