logo

Kolem břehů Afriky

I. - úvodní informace
Název:
Kolem břehů Afriky
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák určí polohu světadílu na mapě [Společné zopakování.]
  • Porovnává světadíly Evropu a Afriku (rozloha, délka pobřeží…) [Společné zopakování.]
  • Žák doplňuje do slepé mapy zeměpisné údaje. [Práce s atlasem a slepou mapou]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické názvy k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím dataprojektoru.
  • Individuální práce s atlasem a slepou mapou.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- počítač
- slepá mapa
- atlas

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.

Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Společné zopakování učiva pomocí Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mapa, mapya map, maps ikona zvuk
pobřeží Atlantikuthe Atlantic Coast ikona zvuk
Které oceány omývají břehy...Which oceans border on...? ikona zvuk
pobřežícoast ikona zvuk
Pracuj s atlasem.Use the atlas. ikona zvuk
Pracuj se slepou mapou.Work with the blank map. ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
obrysová mapaoutine map ikona zvuk
rozlohaarea ikona zvuk