logo

Ochrana přírody ČR

I. - úvodní informace
Název:
Ochrana přírody ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopení významu ochrany přírody [schopnost diskutovat o významu ochrany přírody pro součanost i budoucnst]
  • seznámení s pojmy národní park, CHKO, přírodní památka a jejich příklady pro ČR [žáci zakreslí NP a CHKO do mapy]
Jazykové cíle a ověření:
  • znalost základních slovíček k tématu [použití při opakování učiva]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s mapou a učebnicí - vyhledání NP a CHKO a základních pojmů
  • výklad a diskuze
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
uvedení tématů - historie ochrany přírody v ČR
Hlavní část
- ochrana přírody v ČR, charakteristika národních parků a chráněných krajinných oblastí, uvedení NP a CHKO, jejich vyhledání na mapě
- ochrana přírody v ČR v současnosti, uvedení základních slovíček, jejich vyslovení a zápis
- diskuze, použití probraných anglických slovíček
Závěr
- shrnutí učiva vyučujícím

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
environmentalistikaenvironmentalism ikona zvuk
Krkonošeteh Giant Mountains ikona zvuk
Moravský krasMoravian Karst ikona zvuk
národní parknational park ikona zvuk
ochrana přírodynature reservation ikona zvuk
chráněná krajinná oblastprotected landscape area ikona zvuk
ekosystémy původníoriginal ecosystems ikona zvuk
ekosystémy přetvořené lidskou činnostíhuman-modified ecosystems ikona zvuk
ohrožení živočichové a rostlinyendangered animals and plants ikona zvuk