logo

Výškové stupně

I. - úvodní informace
Název:
Výškové stupně
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znát rozdělení výškových stupňů [žáci si překreslí model promítnutý dataprojektorem]
  • vysvětlit příčiny a důsledky existence výškových stupňů [žáci odvozují závěry ve skupině, společná kontrola vyučujícím]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát hlavní termíny spojené s probíraným učivem [dotazy vyučujího na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • samostatná práce studentů
Učební pomůcky:
učebnice, dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
uvedení tématu, i v angličtině
Hlavní část
- uvedení výškových stupňů
- ukázka výškových stupňů And a Evropy, charakteristika jednotlivých stupňů, práce s promítanými modely
- uvedení slovíček k tématu, jejich vyslovnost, zápis
Závěr
- kontrola skupinové práce
- zopakování slovíček

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozdíl teplottemperaure differences ikona zvuk
teplotní inverzeinversion ikona zvuk
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
tropická vegetacetropical vegetation ikona zvuk
jehličnatý lesconiferous forest ikona zvuk
klečdwarf pine ikona zvuk
trvalý sníh a ledpermanent snow and ice ikona zvuk
chudší druhová skladba lesůa poor species versatility of forests ikona zvuk
pevninský ledovec - ledový štítglacier - a shield of ice ikona zvuk