logo

Půdy ČR

I. - úvodní informace
Název:
Půdy ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s hlavními půdními typy v ČR a jejich výskytem [kontrola práce s mapou, výklad u nástěnné mapy]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [zopakování slovíček na konci hodiny - při výkladu u nástěnné mapy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • samostatná práce - práce s mapou
Učební pomůcky:
atlas (případně samostatná mapa půd ČR), učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu: zopakování učiva pedosféra (vznik půd, půdní horizonty)
Hlavní část
- uvedení základních typů půd v ČR, charakteristika půd - profily půd, půdní horizonty, uvedení slovíček k tématu
- práce s mapou půd ČR: ukázka daných půd na mapě, kde se vyskytují, žáci zakreslí hlavní typy půd do slepé mapy, doplnění slovíček k tématu
Závěr
- vybraní žáci u nástěnné mypy ČR (obecně zeměpisné) ukazují výskyt nejvýznamnějších půdních typů, výklad se pokouší doplnit probranými anglickými výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ohrožení půdní erozísoil erosion threat ikona zvuk
podzemní voda, podzemní vodygroundwater ikona zvuk
půdasoil, earth ikona zvuk
půdní horizontsoil horizon ikona zvuk
půdní typsoil type ikona zvuk
hnědozembrown earth ikona zvuk
černozemblack earth ikona zvuk
jílovitá půdaclayey soil ikona zvuk
písečná půdaarenaceous soil ikona zvuk
hlinitá půdaearth soil ikona zvuk