logo

Podnebí

I. - úvodní informace
Název:
Podnebí
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopit co je podnebí [žáci vlastními slovy vysvětlí v průběhu výuky]
  • umět umístit polohu jednotlivých podnebných pásů na Zemi [práce s atlasem, zakreslení pásů na připravený list]
  • charakteristika jednotlivých pásů a poznání rozdílů mezi nimi [žáci na konci hodiny stručně charakterizují jednotlivé pásy]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se základní slovíčka z učiva o podnebí [zopakování slovíček na konci hodiny, případně mohou žáci do připraveného úkolu kromě českých výrazů, uvést i výrazy anglické]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • práce s atlasem
  • diskuze
Učební pomůcky:
mapa, atlas, učebnice, časopis

Popis hodiny
Úvod
uvod do tématu, název tématu v angličtině
Hlavní část
- výklad látky - pojem podnebí
- charakteristika jednotlivých podnebných pásů
- práce s atlasem, plnění úkolu
- kontrola úkolu a diskuze
Závěr
- zopakování učiva před tabulí
- žáci vysvětlí základní pojmy a uvedou jejich anglickou verzi

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozdíl teplottemperaure differences ikona zvuk
tropický pástropical zone ikona zvuk
mírný pástemperate zone ikona zvuk
subpolární pássub-polar zone ikona zvuk
polární páspolar zone ikona zvuk
vpády arktického vzduchuincursion of arctic air ikona zvuk
oceánské podnebí, klimaocean climate ikona zvuk
Všeobecná cirkulace atmosféry je způsobena mnoha faktory.The general circulation of the atmosphere is caused by a range of factors. ikona zvuk
pasátytrade winds ikona zvuk
klimatické pásy, podnebné pásyclimate zones ikona zvuk
srážkové poměryprecipitation conditions ikona zvuk
vnitrozemské podnebícontinental climate ikona zvuk
subtropy, subtropický klimatický (podnebný) pássubtropics ikona zvuk