logo

Migrace

I. - úvodní informace
Název:
Migrace
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s klíčovými termíny a současnými problémy migrace [kontrola práce žáků s učebnicí, dotazy vyučujícího]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu a jejich praktické použití [zopakování slovíček na konci hodiny, žáci průběžně používají termíny při zodpovídání dotazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • práce žáků s učebnicí
  • dotazy vyučujícího a diskuze
Učební pomůcky:
učebnice, atlas

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, vysvětlení, co je to migrace + anglické označení
Hlavní část
- dělení migrace podle času, místa apod. příklady (i z historie), současné trendy migrace, její příčiny, uvedení slovíček k tématu
- práce s učebnicí - vypracování úkolů
- dotazy vyučujícího, diskuze (problém přistěhovalectví, azylová politika)
Závěr
- zopakování důležitých pojmů a anglických slovíček na konci hodiny (dotazy vyučujícího)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vízumvisa ikona zvuk
exilexile ikona zvuk
politický azylpolitical asylum ikona zvuk
azylové domyasylum houses ikona zvuk
vlna vnější i vnitřní emigracewave of inner and outer immigration ikona zvuk
uprchlíkrefugee ikona zvuk
emigraceemigration ikona zvuk
imigraceimmigration ikona zvuk
stěhování z venkova do městmigration from the country to the city ikona zvuk
xenofobiexenophobia ikona zvuk