logo

Organizace státu

I. - úvodní informace
Název:
Organizace státu
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopit fungování států a znát klíčové instituce a orgány [skupinová práce studentů]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu a jejich praktické použití [žáci využijí slovíček při prezentaci skupinové práce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce, práce s učebnicí
  • dotazy a výklad vyučujícího
Učební pomůcky:
učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, přečtení úvodního textu v učebnici
Hlavní část
- uvedení klíčových termínů pro fungování státu - např. prezident, parlament, vláda, uvedení aktuálních představitelů v ČR, uvedení základních pojmů v angličtině
- žáci pracují ve skupinách - každá má za úkol představit své pravomoce a význam pro fungování států (např. skupina VLÁDA nebo PARLAMENT)
- žáci ve skupinách prezentují svou práci, využívají anglických výrazů
Závěr
- zopakování učiva, před třídou vysvětlují vybraní žáci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
politická mocpolitical power ikona zvuk
vládagovernment ikona zvuk
zahraniční politikaforeign policy ikona zvuk
Prezident je hlava státu.The president is the head of the state. ikona zvuk
ministerský předsedathe Prime Minister ikona zvuk
politické stranypolitical parties ikona zvuk
PrahaPrague ikona zvuk
prezidentprezident ikona zvuk
senátsenate ikona zvuk
poslanecká sněmovnaHouse of Commons ikona zvuk