logo

Náboženství

I. - úvodní informace
Název:
Náboženství
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s hlavními světovými náboženstvými a jejich výskytem ve světě [žáci jmenují nejvýznamnější náboženství a země jejich výskytu vyhledají v atlase]
  • náboženství a současnost - náboženské konflikty [žáci diskutují o současných problémech spojených s náboženstvími]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu a schopnost jejich použití [žáci používají anglické výrazy při odpovědích na otázky a diskuzi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • samostatná práce - atlas
  • otázky a diskuze
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, i v angličtině, diskuse o tom, co je to náboženství
Hlavní část
- uvedení hlavních světových náboženství, jejich charakteristika, rozšíření na zemi, práce s atlasem, uvedení pojmů v angličtině, práce s úkoly v učebnici
- současné problémy náboženství a konfliktní oblasti + diskuze
Závěr
- zopakování důležitých slovíček a pojmů (dotazy na studenty)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
víra a náboženstvífaith and religion ikona zvuk
fundamentalismusfundamentalism ikona zvuk
islámIslam ikona zvuk
náboženstvíreligion ikona zvuk
náboženské konfliktyreligious conflicts ikona zvuk
přírodní náboženstvínatural religion ikona zvuk
obřadyceremonies ikona zvuk
nejrozšířenější náboženství světathe most popular religion of the world ikona zvuk
křesťanstvíChristianity ikona zvuk
sektaa sect ikona zvuk