logo

Rasy a etnika

I. - úvodní informace
Název:
Rasy a etnika
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s pestrostí a variabilitou rasového a etnického složení obyvatelstva na Zemi [žáci popisují rasovou a etnickou skladbu světové populace před nástěnnou mapou]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček z tématu [využití slovíček při opakování učiva (dotazy vyučujícího)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce s atlasem, vytváření mapy
  • frontální výuka - výklad
Učební pomůcky:
učebnice, atlas, nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
- uvedení hodiny, přečtení krátkého úvodu v učebnici
Hlavní část
- vysvětlení základních pojmů: rasa, etnikum, dělení ras, míšené rasy - pojmy, uvedení anglických slovíček
- rasy a etnika světa (viz prezentace)
- práce žáků s atlasem, vytvoření mapy světových ras a etnik
Závěr
- kontrola úkolů, zopakování učiva a anglických slovíček (dotazy vyučujícího)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
europidní rasaEuropid race ikona zvuk
negroidní rasaNegroid race ikona zvuk
mongoloidní rasaMongoloid race ikona zvuk
mulatMulatto ikona zvuk
etnická skupinaethnic group ikona zvuk
lidská rasahuman race ikona zvuk
černá rasablack race ikona zvuk
žlutá rasayellow race ikona zvuk
rasismusrasism ikona zvuk
tolerance vůči národnostním a etnickým menšinámtorelance for national and ethnic minorities ikona zvuk
míšenecpeople of mixed ethnicities ikona zvuk poznamka